Chủ Nhật, ngày 01 tháng 9 năm 2013

NHÓM BIỂN CHỈ DẪN

TÌM HIỂU LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
PHẦN: NHÓM BIỂN CHỈ DẪN

Biển 401:  Bắt đầu đường ưu tiên
Hình ảnh biển báo
Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Trên đoạn đường này, phương tiện được quyền ưu tiên đi qua nơi giao nhau không có điều khiển giao thông. Phương tiện trên đường khác nhập vào hay cắt ngang qua phải nhường đường (trừ các loại xe được quyền ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ).
Nếu ở chỗ giao nhau có điều khiển giao thông thì nguyên tắc chạy xe ưu tiên hết tác dụng (trừ các xe được quyền ưu tiên theo Luật). Phía dưới biển số 401 phải đặt biển phụ 506a "Hướng đường ưu tiên", nếu ở ngã ba, ngã tư đường ưu tiên thay đổi hướng.

Biển 402:  Hết đoạn đường ưu tiên
Hình ảnh biển báo
Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Đến hết đoan đường quy định là ưu tiên phải đặt biển 402 "Hết đoạn đường ưu tiên". Trên đoạn đường tiếp theo, các xe cộ đi đúng với tốc độ quy định trong Luật Giao thông đường bộ, qua nơi giao nhau ưu tiên bên phải.

Biển 403a:  Đường dành cho ô tô
Hình ảnh biển báo
Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Để chỉ dẫn bắt đầu đường dành cho các loại ô tô đi lại, các loại phương tiện giao thông khác không được phép đi vào đoạn đường có đặt biển này.

Biển 404a:  Hết đường dành cho ô tô
Hình ảnh biển báo
Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Đến hết đoạn đường dành cho ô tô đi lại phải đặt biển số 404a "Hết đường dành cho ô tô".

Biển 405a:   Đường cụt
Hình ảnh biển báo
Giải thích biển báo, chỉ dẫn
       Biển số 405(a, b) để chỉ lối rẽ vào đường cụt. Biển này đặt trên đường chính trước khi đến ngã ba, ngã tư rẽ vào đường cụt.

Biển 406:   Được ưu tiên qua đường hẹp
Hình ảnh biển báo
Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Biển chỉ dẫn cho người lái xe biết mình có quyền được ưu tiên đi trước trên đoạn đường hẹp khi gặp xe đi ngược chiều.
       Nếu trên hướng đi ngược chiều có phương tiện giao thông đường bộ đã đi vào phạm vi đường hẹp thì xe đi theo chiều ưu tiên cũng phải nhường đường.


Biển 407a:  Đường một chiều
Hình ảnh biển báo
Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Biển chỉ dẫn những đoạn đường xe chạy một chiều, chỉ cho phép các loại phương tiện giao thông đường bộ đi vào theo chiều mũi tên chỉ, cấm quay đầu ngược lại (trừ các xe được quyền ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ).
       Để chỉ dẫn những đoạn đường chạy một chiều. Biển số 407a đặt sau ngã ba, ngã tư.

Biển 407b:  Đường một chiều
Hình ảnh biển báo
Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Để chỉ dẫn những đoạn đường chạy một chiều. Biển số 407b đặt trước ngã ba, ngã tư.

Biển 408:  
Hình ảnh biển báo
Giải thích biển báo, chỉ dẫn


Biển 409:   Chỗ quay xe
Hình ảnh biển báo
Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Biển chỉ dẫn vị trí được phép quay đầu xe kiểu chữ U nhưng không cho phép rẽ trái, trừ các xe được quyền ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.


Biển 410:   Khu vực quay xe
Hình ảnh biển báo
Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Biển chỉ dẫn khu vực cho phép quay đầu xe kiểu chữ U nhưng không cho phép rẽ trái, trừ các xe được quyền ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.
Biển 411:  Hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường
Hình ảnh biển báo
Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Để chỉ dẫn cho người lái xe biết số lượng làn đường trên mặt đường và hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường. Biển sử dụng phối hợp với vạch kẻ đường (vạch 1-18) hình mũi tên màu trắng trên mặt đường.
Biển có tác dụng bắt buộc người lái xe phải giữ đúng hướng đã được chỉ dẫn trên mỗi làn.


Biển 412:   Làn đường dành cho ô tô khách
Hình ảnh biển báo
Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Biển chỉ dẫn cho người lái xe biết có  làn đường dành riêng cho xe ôtô khách (kể cả xe buýt, taxi). Biển được đặt ở đầu đường theo hướng đi của xe ôtô khách. Các loại xe khác không được đi vào làn đường có đặt biển này trừ các xe được quyền ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.

Biển 413:   Đường có làn đường dành cho ô tô khách
Hình ảnh biển báo
Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Biển chỉ dẫn cho người lái xe biết đường có làn đườn dành riêng cho ôtô khách theo chiều ngược lại. Biển được đặt ở ngã ba, ngã tư đầu đường một chiều mà hướng ngược chiều có ôtô khách được phép chạy.Biển 414a,b:  Chỉ hướng đường
Hình ảnh biển báo
Giải thích biển báo, chỉ dẫn
414 a

414 b
Ở tất cả các ngã ba, ngã tư đường giao nhau, phải đặt biển số 414 (a, b, c, d) "Chỉ hướng đường" để chỉ dẫn hướng đường đến các khu đông dân cư. Trên biển cần chỉ dẫn cả số hiệu (tên) đường và cự ly đến khu đông dân cư.
Biển số 414 (a, b) đặt ở ngã ba, ngã tư và chỉ có một khu đông dân cư trên hướng đường cần phải chỉ dẫn. Biển số 414 (c, d) đặt ở ngã ba, ngã tư có từ hai khu đông dân cư cần phải chỉ dẫn trên biển. Điểm xa hơn phải viết phía dưới.

Biển 415:   Mũi tên chỉ hướng đi
Hình ảnh biển báo
Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Image
Biển chỉ dẫn hướng đi đến một miền lân cận tiếp theo và khoảng cách (km) đến nơi đó.
       Biển đặt tại các ngã ba, ngã tư đường giao nhau trong khu đông dân cư. Nếu đặt biển này trên đường cao tốc thì phía bên trái biển có thêm hình vẽ đường cao tốc.


Biển 416:  Lối đi đường vòng tránh
Hình ảnh biển báo
Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Ở các ngã ba, ngã tư đường giao nhau; để chỉ dẫn lối đi vòng tránh, đường vòng trong trường hợp đường chính bị tắc, hoặc đường chính cấm một số loại xe đi qua, phải đặt biển 416 "Lối đi đường vòng tránh".
Hình biển cấm vẽ trên biển này được sử dụng các loại biển từ số 101 đến biển số 120 tùy theo trường hợp cần thiết yêu cầu.

Biển 417:  Chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe
Hình ảnh biển báo
Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Image
       Biển chỉ dẫn hướng đường phải đi cho từng loại xe để đến một khu đông dân cư tiếp theo


Biển 418:  Lối đi ở những chỗ cấm rẽ
Hình ảnh biển báo
Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Để chỉ lối đi ở các ngã ba, ngã tư cấm rẽ (trái hoặc phải). Hình vẽ trên biển tùy theo lối đi mà vẽ cho đúng thực tế.


Biển 419:  
Hình ảnh biển báo
Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Image

Biển chỉ dẫn địa giới của thành phố, tỉnh, huyện. Biển được đặt ở ranh giới hành chính của hai địa phương gần sát nhau.
      
Tùy theo địa hình, biển "Chỉ dẫn địa giới" có thể đặt ở phía tay trái hay phải theo hướng đi của người lái xe.Biển 420:   Bắt đầu khu đông dân cư
Hình ảnh biển báo
Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Biển chỉ dẫn bắt đầu vào phạm vi khu đông dân cư. Người tham gia giao thông đường bộ phải tuân theo những luật lệ đi đường áp dụng ở khu đông dân cư.


Biển 421:   Hết khu vực đông dân cư
Hình ảnh biển báo
Giải thích biển báo, chỉ dẫn
        Biển chỉ dẫn hết phạm vi khu đông dân cư và đi tiếp đến khu đông dân cư khác.


Biển 422:   Di tích lịch sử, văn hóa
Hình ảnh biển báo
Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Image
Để chỉ lối đi ở các ngã ba, ngã tư cấm rẽ (trái hoặc phải). Hình vẽ trên biển tùy theo lối đi mà vẽ cho đúng thực tế.


Biển 423a:  Đường người đi bộ ngang sang
Hình ảnh biển báo
Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Để chỉ dẫn cho người đi bộ và người lái xe biết nơi dành cho người đi bộ sang ngang.
Biển này được sử dụng độc lập ở những vị trí sang ngang đường không có tổ chức điều khiển giao thông hoặc có thể sử dụng phối hợp với vạch kẻ đường. Gặp biển này người lái xe phải ưu tiên cho người đi bộ sang ngang.


Biển 424:  Cầu vượt cho người đi bộ qua đường
Hình ảnh biển báo
Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Biển chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng công trình cầu vượt qua đường để tiếp tục hành trình của mình.với vạch kẻ đường.Biển 425:  Bệnh viện
Hình ảnh biển báo
Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Để chỉ dẫn những chỗ có cơ sở điều trị bệnh ở gần đường như bệnh viện, bệnh xá, trạm xá, .v.v...
Gặp biển này người lái xe phải thận trọng và tránh làm ồn.


Biển 426:  Cấp cứu
Hình ảnh biển báo
Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Để chỉ dẫn những chỗ có trạm cấp cứu y tế ở gần đường.

Biển 427:   Trạm sửa chữa
Hình ảnh biển báo
Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Image
Biển chỉ dẫn những nơi có đặt xưởng chuyên phục vụ sửa chửa ôtô, môtô trên đường.

Biển 428:   Trạm nhiên liệu
Hình ảnh biển báo
Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Image
Biển chỉ dẫn những nới có đặt trạm kinh doanh xăng dầu phục vụ cho xe cơ giới đi trên đường.


Biển 429:   Nơi rửa xe
Hình ảnh biển báo
Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Image
Biển chỉ dẫn những nơi có bố trí chỗ rửa xe.
Biển 430:  Điện thoại
Hình ảnh biển báo
Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Để chỉ dẫn những nơi có đặt trạm điện thoại công cộng chuyên phục vụ khách đi đường.


Biển 431:   Cửa hàng ăn uống
Hình ảnh biển báo
Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Image
Biển chỉ dẫn những nơi có cửa hàng ăn uống phục vụ người tham gia giao thông đường bộ.

Biển 432:   Khách sạn
Hình ảnh biển báo
Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Image
Biển chỉ dẫn những nơi có khách sạn phục vụ người tham gia giao thông.

Biển 433:   Nơi nghỉ mát
Hình ảnh biển báo
Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Image
Biển chỉ dẫn những nơi nghỉ mát.


Biển 434:   Bến xe buýt
Hình ảnh biển báo
Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Image
Biển chỉ dẫn những chỗ xe buýt dừng cho hành khách lên xuống.

Biển 435:   Bến xe điện
Hình ảnh biển báo
Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Image
Biển chỉ dẫn những chỗ xe điện dừng cho hành khách lên xuống.


Biển 436:  Trạm cảnh sát giao thông
Hình ảnh biển báo
Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Để chỉ dẫn những nơi có đặt trạm cảnh sát giao thông. Những người sử dụng đường phải tuân theo những luật lệ Nhà nước quy định khi qua nơi này..


Biển 437:  Bắt đầu đường cao tốc
Hình ảnh biển báo
Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Để chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc. Quy chế sử dụng đường cao tốc phải đượng thực hiện nghiêm ngặt.


Biển 438:  Hết đường cao tốc
\Hình ảnh biển báo
Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Để chỉ dẫn hết đường cao tốc.


Biển 439:  Tốc độ cho phép chạy trên đường cao tốc  (Biển lồng )
Hình ảnh biển báo
Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Để nhắc nhở lái xe chạy trên đường cao tốc phải tuân theo tốc độ quy định.
Trong biển 439 gồm có các biển:
     - Tốc độ tối thiểu (bắt buộc lái xe phải thực hiện).
     - Tốc độ tối đa cho phép.
     - Tốc độ cho phép khi chạy trời mưa, trơn ướt.

Biển chỉ dẫn từ 440-444
ImageImage   Image  Image Image
- Biển số 440 "Tên cầu"
       Biển chỉ dẫn các thông tin về một chiếc cầu ở phía trước.

- Biển số 441 "Đoạn đường thi công"
       Biển chỉ dẫn những đoạn đường đang thi công, sửa chữa hoặc nâng cấp.

- Biển số 442(a, b, c) "Báo hiệu phía trước có công trường thi công"
       Biển báo hiệu cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ biết phía trước có công trường thi công, sửa chữa hoặc nâng cấp.
       Biển 442(a, b, c) được đặt ở hai đoạn đầu thi công và cách hai đoạn đầu thi công 50m, 500m và 100m.

- Biển số 443 "Chợ"

       Biển báo hiệu sắp đến khu vực có họp chợ, người lái xe cơ giới qua lại khu vực này phải chú ý làm chủ tốc độ.

- Biển số 444 "Xe kéo moóc"
       Biển báo hiệu xe có kéo moóc. Biển này được đặt trên nóc buồng lái của xe kéo moóc (hoặc xe sơmi rơmooc).


Biển chỉ dẫn số 445          
Biển báo phân biệt địa điểm
ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage
       Biển chỉ dẫn cho người đi đường biết hướng và nơi có những địa điểm quan trọng, các loại biển báo phân biệt địa điểm chủ yếu bao gồm :
- Biển số 445a : Ga xe lửa - Biển được đặt ở cửa đường vào ga xe lửa.
- Biển số 445b : Biển báo sân bay - Biển được đặt ở cửa đường vào sân bay.
- Biển số 445c : Biển báo bãi đậu xe - Biển được đặt ở cửa đường vào bãi đậu xe.
- Biển số 445d : Biển báo bến xe khách đường dài - Biển được đặt tại cửa đường vào bến xe khách đường dài.
- Biển số 445e : Biển chỉ dẫn trạm cấp cứu - Biển được đặt trước cửa đường vào bệnh viện và trạm cấp cứu.
- Biển số 445f : Biển báo bến tàu khách - Biển được đặt ở cửa đường vao bến tàu khách.
- Biển số 445g : Biển chỉ dẫn khu danh thắng và du lịch - Biển được đặt tại cửa đường vào khu danh thắng và du lịch.
- Biển số 445h : Biển chỉ dẫn trạm xăng - Biển được đặt ở cửa vào trạm bán xăng dầu.
- Biển số 445i : Biển chỉ dẫn trạm rửa xe - Biển được đặt ở cửa đường vào trạm phục vụ rửa xe.
- Biển số 445j : Biển chỉ dẫn bến phà - Biển được đặt tại đường ra bến phà.
- Biển số 445k : Biển báo ga tàu điện ngầm - Biển được đặt tại cửa đường vào ga tàu điện ngầm.
- Biển số 445l : Biển báo nhà hàng - Biển được đặt tại cửa đường vào khu dịch vụ ăn uống nằm trong khu du lịch dịch vụ.

Biển chỉ dẫn từ 447-448  
ImageImage
- Biển số 447 "Biển báo hiệu phần đường cho người tàn tật"
       Biển chỉ dẫn ị trí thiết bị chuyên dùng cho người tàn tật. Biển được đặt gần nơi thiết bị chuyên dùng dành riêng cho người tàn tật có thể kèm theo biển báo phụ, để chỉ rõ còn cách nơi có thiết bị chuyên dùng cho người tàn tật bao xa.

- Biển số 448(a, b, c, d) "Biển báo cầu vượt liên thông"
       Biển được đặt trước khi vào cầu vượt. Biển chỉ dẫn tại cầu vượt liên thông xe có thể đi thẳng hoặc theo chỉ dẫn trên hình vẽ để rẽ trái hay rẽ phải.


0 nhận xét :

Đăng nhận xét